Pirkanmaan hyvinvointialue

Suomen suurimman hyvinvointialueen strategia näkyväksi kaikille

Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian jalkautus brändimainonnan keinoin

Strategia tutuksi kohderyhmille räätälöidyillä tavoilla

Booming on toiminut Pirkanmaan hyvinvointialueen strategisen markkinoinnin ja viestinnän kumppanina vuoden 2023 alusta lähtien.

Autoimme hyvinvointialuetta ratkaisemaan haasteen siitä, kuinka jalkauttaa strategian pääviestit ja tehdä strategia näkyväksi ja ymmärrettäväksi yli 19 tuhannelle eri puolilla Pirkanmaata olevalle työntekijälle vaikuttavasti ja mieleenpainuvasti. Strategian arvot, missio, visio, palvelulupaus, sekä tärkeimmät konkretisoivat nostot toimeenpano-ohjelman tavoitteista ja konkreettista toimenpiteistä tuli viestiä sisäisesti sekä ulkoisesti kohderyhmiä innostavilla tavoilla.

  • Ydinviestien suunnittelu
  • Arvojen visualisointi
  • Strategian jalkautus
  • Strategian muotoilu
  • Konseptointi
  • Ihmiset

Saavutetut tulokset

Kiteytys

Jalkautuksen pääviesteillä onnistuttiin viestimään onnistuneesti strategiatyön kärjet ja niiden tarkoitus jokaisen työntekijän arkeen.

Tunnettuus

Kokonaisuuden visuaalinen ilme kehitti koko Pirhan brändiä eteenpäin ja konkretisoi sekä strategian että brändin lupauksen.

Tavoittavuus

Strategia onnistuttiin viestimään 23 kunnassa, 761 toimipisteessä ja yli 19 000 työntekijälle sekä 520 000 asiakkaalle ymmärrettävästi ja konkreettisesti.

Tulokset

Jalkautus oli kokonaisuudessaan hyvin onnistunut ja tavoitti kohderyhmänsä tavalla, jolla he haluavat tulla tavoitetuksi.

Tärkeintä on ihminen – Yhdessä parempaa hyvinvointia

Strategian jalkautusprosessi toteutettiin osallistamalla henkilöstö, asiakkaat ja sidosryhmät mukaan suunnitteluun. Tiukasti fasilitoitujen työpajojen sekä asiakas- ja bränditutkimusten kautta tarinallistettiin yhdessä Pirhan strategia ja määriteltiin sen kiteytys viestintäkonseptin muotoon: ”Me jokainen tuomme oman tärkeän palamme yhteiseen hyvinvointiin ja turvallisuuteen Pirkanmaalla. Kun sinä voit hyvin, ihmiset ympärilläsi voivat hyvin. Meille Pirkanmaan Hyvinvointialueella tärkeintä on ihminen.” Niin ikään osallistamisesta saatujen tulosten kautta strategian toiminnallistaminen päätettiin toteuttaa kohderyhmille tutussa, mieluisassa ja helposti pureksittavassa muodossa. Siksi strategian jalkautuksen ja toimeenpanon pääkanaviksi valittiin tarinallistaminen brändimainonnan ja visuaalisen kerronnan keinoin hyödyntäen videota ja kuvia.

Loimme strategiaviestinnälle myös laajemman työkalupakin, joka hyödynsi niin sisältömarkkinoinnin materiaaleja informatiivisista kärkivideoista pelillistämiseen, visuaalisiin strategiakuviin ja kärkien tunnuksiin, sekä perinteisempiin markkinoinnin muotoihin kuten esityksiin ja painettuihin esitteisiin.

Ota yhteyttä.