Tampereen kaupunki

Selkeä brändistrategia Suomen suosituimmalle kaupungille

Vetovoimainen kaupunkibrändistrategia nostaa Tampereen erottuvaan asemaan myös kansainvälisesti.

Brändistrategia

Tampereen kaupungille tehdyn brändistrategian taustalla oli tarve viestiä kaupungin uniikista positiosta ja rakentaa kansainvälisestikin erottuva brändistrategia kasvavalle kaupungille.

  • Kilpailuedun määrittely
  • Asiakashyötyjen määrittely
  • Brändistrategia

Projektin tulokset

VIRTAVIIVAINEN STRATEGIATYÖ

6 viikon ketterällä strategiaprosessilla oli selkeä rakenne ja tavoitteet.

KOKONAISVALTAINEN OSALLISTAMINEN

Strategiatyöhön sitoutettiin laaja-alaisesti 300 sidosryhmävaikuttajaa.

KANSAINVÄLINEN NÄKÖKULMA

15 kansainvälistä elinkeinoelämän haastattelua kilpailuedun selvittämiseksi.

EROTTUVAN POSITION RAKENTAMINEN

Uniikit vahvuuskärjet loivat selkeän suunnan kaupungin brändistrategialle.

Haussa suunta kaupunkibrändin kehittämiselle

Tampereen kaupunki on tutkimusten mukaan Suomen ylivoimaisesti suosituin kaupunki ja yksi vetovoimaisimmista kasvukeskuksista. Silti Tampereen kaupunki oli haasteen edessä: kuinka erottautua muista kaupungeista ja loistaa kasvukeskusten välisessä kilpailussa asukkaista, osaajista, yrityksistä ja sijoittajista? Kuinka kaupungin ainutlaatuista positiota voidaan hyödyntää markkinoinnissa ja viestiä kaupungin vahvuuksista selkeästi?

Tampereen kaupunki pyysi Boomingia auttamaan brändiprosessin läpiviemisessä, jonka lopputuloksena olisi vetovoimainen ja moderni brändistrategia. Tavoitteena oli luoda kaupunki-imago, joka auttaisi Tampereen kaupunkia saavuttamaan tavoitteensa suhteessa sidosryhmiinsä ja markkinointitavoitteisiinsa sekä nousemaan kiinnostavaksi vaihtoehdoksi kaupunkibrändien saralla myös kansainvälisessä tarkastelussa. Brändiprojekti haluttiin tehdä uudella tavalla ja ennen kaikkea siten, että projektiin saataisiin sitoutumaan kaikki tamperelaiset kaupungin ylimmästä johdosta asukkaisiin.

Ratkaisu

Booming teki Tampereen kaupungin markkinoinnin kanssa suunnitelman siitä, miten brändiprosessi viedään läpi seuraavan kahden vuoden aikana (2018–2020). Koska kaupungin brändistrategian tulee olla yhtenäinen kaupungin vision ja kaupunkistrategian kanssa, Boomingin ehdotuksesta näiden työstäminen yhdistettiin. Näkemyksemme on, että kaupunkistrategia ja kaupunkibrändi eivät synny tyhjiössä, vaan ne luodaan ja toteutetaan yhdessä tamperelaisten kanssa. Siksi Booming ideoi keinoja osallistaa tamperelaiset alusta alkaen molempien kehittämiseen.

Ensimmäisenä haluttiin sitouttaa kaupungin johto ja pormestarit brändiprosessiin ja saada heidät ymmärtämään, miten tärkeää brändi-imagon kehittäminen on kaupungin talouden ja tulevaisuuden kannalta. Kaupungin pormestareiden ja ylimmän johdon kanssa workshopattiin muun muassa kaupungin tulevaisuuden kilpailuetuja sekä tulevaisuuden trendejä. Sitouttamisessa huomioitiin myös nykyiset asukkaat, turistit sekä nykyiset ja houkuteltavat yritykset ja muut sidosryhmät, jotta he sitoutuvat Tampereen kaupungin brändiin ja sen näkyväksi tekemiseen.

Sitouttamista ja kilpailuedun selvittämistä varten järjestettiin sidosryhmätyöpaja, johon osallistui Tampere-talossa noin 300 tamperelaista vaikuttajaa. Osallistujien joukossa oli muun muassa matkailualan toimijoita, poliittisia vaikuttajia, liike-elämän ihmisiä sekä kaupungin työntekijöitä. Työpajan lisäksi Booming toteutti elinkeinoelämän haastatteluja Suomessa ja Yhdysvalloissa, jotta voitiin paremmin ymmärtää sitä, mistä Tampereen kilpailuedut ja ainutlaatuisuus syntyvät kotimaisesta ja globaalista näkökulmasta katsottuna.

Lopputuloksena kirkas brändistrategia ja uniikit vahvuuskärjet

Työpajan ja sidosryhmähaastatteluiden tuloksena Booming kokosi 20 avaintekijää, jotka toimivat Tampereen kaupungin brändistrategian pohjana. Avaintekijät tiivistettiin kuudeksi Tampereen vahvuuskärjeksi, jotka loivat selkeän suunnan kaupungin brändistrategiatyölle.

Asiakkaan näkökulmasta merkittävin hyöty oli, että prosessin myötä kaupungin johto ymmärsi brändin merkityksen ja tärkeyden kaupunkivision toteuttajana. Työllä oli selkeä prosessi ja rakenne, sekä asiakkaan kanssa yhdessä asetetut tavoitteet, joita voidaan käyttää mittarina brändityön onnistumisessa. Tampereen kaupunki arvosti myös kansainvälistä näkökulmaa ja sitä, että brändityö nähtiin alusta saakka strategiaprosessina pelkkien logojen ja visuaalisten elementtien sijaan.

Boomingin toteuttaman strategiaprosessin ansiosta Tampereen kaupungilla on nyt selkeä tiekartta siitä, kuinka kehittää kaupunkibrändiä linjassa kirkkaan vision kanssa.

Ota yhteyttä.