Alma Media – Ikuisuus.fi

Asiakashankinta ja verkkopalvelun kehittäminen

Käyttäjäkokemuksen uudistaminen ja uudet käyttäjät toivat Alma Median muistosivustolle uuden alun.

Asiakashankintastrategia verkkopalvelulle

Palvelumuotoilu sekä käyttäjäkokemuksen ja käytettävyyden parantaminen olivat Alma Median muistosivuston kehittämisen kulmakivet. Sisältölähtöinen asiakashankintastrategia kasvatti verkkopalvelun kävijämääriä selkeästi.

  • Digipalveluiden suunnittelu
  • Brändikonseptit
  • UI/UX
  • Asiakashankintastrategia
  • Sisältömarkkinointi

Saavutetut tulokset

KONVERSION KASVU +423 %

Toimenpiteiden aiheuttama parannus asetettuihin tavoitteisiin

SOSIAALISEN MEDIAN ENGAGEMENT +110 %

Postausten tykkäys +60 % ja sivuston tykkäys +160 %

YLI 32 000 OSALLISTUJAA

Pyhäinpäivän hyväntekeväisyyskampanjassa

KÄVIJÄMÄÄRÄ 7-KERTAISTUI

Vetovoimainen sisältömarkkinointi toi uusia käyttäjiä sivustolle.

Haasteena kävijöiden tavoittaminen ja markkinointiviestien torjuminen

Ikuisuus.fi on muistosivusto, jossa kävijä voi luoda virtuaalisen muistelupaikan edesmenneelle läheiselleen. Muistosivut ja kuolinilmoitukset verkossa ovat osa Alma Median uutta liiketoiminta-aluetta, joka lanseerattiin 2016.

Teknisesti hyvin toteutettu ja toimiva uusi verkkopalvelu ei kuitenkaan kerännyt riittävästi käyttäjiä. Viestintä ei tavoittanut kohderyhmäänsä, sillä aihepiirin herkkyyden vuoksi vastaanottajat suhtautuivat markkinointiviesteihin torjuvasti. Palvelu koettiin vaikeana myös Alma Mediassa sisäisesti, koska verkkopalvelun brändin ydin oli hukassa. Miten muistosivustosta voitaisiin viestiä lämpimällä ja läheisellä tavalla kaupalliset tavoitteet huomioiden?

Ratkaisu

Booming analyysissa löydettyihin verkkopalvelun palvelumuotoilun ja käyttäjäkokemuksen ongelmakohtiin ja käytettävyysongelmiin puututtiin. Palvelun käytettävyyttä parannettiin lisäämällä ohjeistusta ja kehittämällä muistosivun elämyksellisyyttä.

Kävijämäärän kasvattamiseksi Ikuisuus.fi tarvitsi ennen kaikkea tavoitteellisen asiakashankintastrategian. Boomingin luoma asiakashankintastrategia pohjasi vahvasti sisältömarkkinointiin ja asiakkaan ostopolkuun. Booming loi Ikuisuus.fi:lle brändi- ja viestintästrategian, joka perustui läheisensä menettäneiden ihmisten auttamiseen. Palvelun ydintoiminnot saivat seurakseen blogin, jonka avulla voitiin tukea brändi- ja viestintästrategiaa sekä parantaa hakukonelöydettävyyttä.

Palvelulle luotiin kuukausittainen sisältömarkkinointisuunnitelma ja julkaisusuunnitelma, jota tuettiin sosiaalisen median mainonnalla, hakukonemainonnalla ja innovatiivisella kampanjasuunnittelulla. Blogissa julkaistuja kirjoituksia julkaistiin lisäksi sisältömarkkinointijuttuina Alma Median verkoston lehdissä ja verkkopalveluissa.

Uusi alku ja uusia käyttäjiä verkkopalvelulle

Sivuston uudelleenlanseeraus toi palveluun uusia toimintoja ja parannetun käytettävyyden. Ikuisuus.fi:n brändi- ja viestintästrategian muuttaminen vaikutti välittömästi kohderyhmän suhtautumiseen palveluun.

Blogi, sosiaalisen median mainonta ja hakukonemainonta toivat uusia kävijöitä. Verkkopalvelun kuukausittainen kävijämäärä 7-kertaistui ja sosiaalisen median seuraajissa, aktiviteeteissa ja näytöissä kasvu oli merkittävää. Kampanjat ja säännöllinen sisällöntuotanto ovat tuoneet uusia käyttäjiä palveluun ja Boomingin tuottamat blogikirjoitukset ovat olleet Alma Median maakuntalehtien luetuimpia sisältömarkkinointijuttuja.

Ensimmäisenä vuonna Ikuisuus.fi:n markkinointi- ja sisältöstrategia keskittyi uusien asiakkaiden hankintaan. Uusasiakashankinnasta palvelu on sittemmin siirtynyt asiakkaiden säilyttämiseen ja sivuston ostojen kasvattamiseen.

” Booming löysi oikean tavan puhua herkästä asiasta. Onnistunut UX-suunnittelu ja palvelun toiminallisuuksien kehittäminen loivat uskomattoman hyviä tuloksia.

Boomingilla on ollut tärkeä rooli palvelun toiminnallisessa ja sisällöllisessä kehityksessä sekä jatkuvassa sisällöntuotannossa ja markkinointituessa.”

 

Jonna Ojala,
tuotepäällikkö,
Ikuisuus.fi/ALMA MEDIA REGIONS

Ota yhteyttä.