Pirkanmaan Sairaanhoitopiiri

Innovaatiotoiminnan tulevaisuuskuntoisuuden kehittäminen

Tulevaisuuden ennakoinnin valmennussarja kehitti Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin kehityspäälliköiden ja -johtajien ennakointiosaamista.

Tulevaisuuden ymmärryksestä tuoteideaksi

Miten tuote- ja palvelukehitystä voidaan toteuttaa siten, että ei keskitytä vain nykyisiin asiakastarpeisiin, vaan tehdään sitä tulevaisuutta ennakoiden? Tätä haastetta lähdimme taklaamaan Pirkanmaan Sairaanhoitopiirin Ennakoiden tulevaisuuteen -valmennuksessa, joka keskittyi tuote- ja palvelukehityksen ennakoinnin kehittämiseen.

 • Tulevaisuuden ennakointi
 • Tulevaisuuskuntoisuuden kehittäminen
 • Ennakointikykyisyys
 • Innovaatiotoiminta
 • Tuotekehitys
 • Palvelukehitys

Tulevaisuuden ennakoinnin työkalujen hyödyntäminen innovaatioiden johtamisessa, palvelumuotoilussa ja tuotekehityksessä

Valmennus keskittyi seuraaviin osa-alueisiin:

 • Tulevaisuuden ennakoinnin hyödyt ja rooli omassa organisaatiossa
 • Tulevaisuuden muutosajureiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen sekä tulevaisuuden trendien vaikutusten arvioiminen
 • Tulevaisuuden trendien ja skenaarioiden vaikutukset asiakkaiden maailmaan
 • Asiakkaiden käyttäytymisen tulevat muutokset
 • Tulevaisuusymmärryksen muuttaminen uusiksi tarjooma-aihioiksi ja prototyypeiksi
 • Innovaatioiden oikea-aikaisuuden ja kaupallistamiskypsyyden tunnistaminen

Kaksipäiväisen valmennuksen osallistujat olivat erikoissairaanhoitopiirin eri yksiköiden kehitysjohtajia ja -päälliköitä. Koulutuksessa osallistujat saivat viimeisintä tietoa maailmalta liittyen megatrendeihin ja esimerkiksi Covid-19-pandemian jälkeisiin skenaarioihin. Selkeiden työkalujen ja prosessien avulla osallistujat voivat harjoitella osallistavia tapoja lisätä omaa ja organisaation tulevaisuuden ennakointikykyä.

Johtuen COVID-pandemian rajoituksista ensimmäinen valmennuspäivä toteutettiin etänä ja toinen valmennuspäivä lähi- ja etäkoulutuksen hybridimallina.

 

“Koulutus antoi käytännönläheisiä työkaluja ja menetelmiä siihen, miten voimme muuttaa palvelukehitystämme ja sen prosesseja vastaamaan, ei vain asiakkaiden tämän hetken tarpeita, vaan myös tulevaisuuden tarpeita. “


MARCO ROTH
Head of RDI Center,
Tampere University Hospital, PSHP

Ota yhteyttä.