Marsh

Palvelumuotoilu keskiössä riskienhallinnan neuvonnan innovoimisessa

Riskienhallinnan ja vakuuttamisen markkinajohtajalle uusi riskienhallinnan palvelukonsepti.

Uuden palvelukonseptin muotoilu riskienhallintaan

Liiketoiminnan kasvutavoitteita lähdettiin purkamaan palvelumuotoilun avulla sekä tuomalla asiakaslähtöisyys uuden palvelun innovoinnin keskiöön. Suunnittelun lopputuloksena on uusi palvelu, joka hallitustasolla päätettiin ottaa osaksi palveluvalikoimaa.

  • Palvelumuotoilu
  • Design Thinking
  • Liiketoiminnan kehittäminen

Saavutetut tulokset

STRATEGIAN KEHITTÄMINEN

Liikevaihdon kasvua haettiin uusia kohderyhmiä tavoittelemalla.

DESIGN THINKING

Potentiaalisten asiakkaiden osallistaminen toi arvokasta
tietoa kohderyhmän tarpeista
ja haasteista.

PALVELUKONSEPTI

Palvelumuotoilun lopputulos todettiin toteutuskelpoiseksi ja se implementoidaan palveluvalikoimaan.

UUDEN OPPIMINEN

Palvelumuotoilu oli uraauurtava prosessi yrityksessä ja vakuutustoimialalla.

Haaste: Kuinka kasvattaa liiketoimintaa kilpailulla markkinalla?

Marsh on globaali vakuutusalan markkinajohtaja, joka on erikoistunut riskienhallintaan ja vakuutusten välittämiseen. Kilpailulla ja haastavalla markkinalla liiketoiminnan kasvattaminen vaati strategian kehittämistä ja uuden kohderyhmän haltuunottamista. Tässä apuna oli Booming, joka on Marshin ensimmäinen strategisen ja taktisen markkinoinnin kumppani Suomessa.

Ratkaisu: Palvelumuotoilu ja uuden palvelukonseptin suunnittelu

Yhteistyön tavoitteeksi asetettiin asiakaskunnan laajentaminen aikaisemmin määriteltyä kohderyhmää laajemmaksi. Tätä ryhdyttiin purkamaan tutkimalla mahdollisia uusia potentiaalisia asiakasryhmiä ja heidän tulevaisuuden tarpeitaan vakuutusten ja riskienhallinnan saralla. Projekti toteutettiin design thinking -periaatteen mukaisesti, jossa asiakasnäkökulma ja jatkuva testaaminen on keskiössä alusta loppuun.

Booming osallisti palvelumuotoiluprosessiin potentiaalisia asiakasryhmiä, jotka antoivat näkemyksensä pk-yritysten haasteista ja riskienhallinnan tarpeista haastatteluissa ja työpajoissa.

Lopputulos: Täysin uudenlainen palvelukonsepti riskienhallinnan saralla

Palvelumuotoilun lopputuloksena syntyi Marshin asiakkaiden kanssa rakennettu täysin uudenlainen palvelukonsepti pk-yrityksille, jonka avulla Marsh voi tukea kansainvälistyviä yrityksiä riskienhallinnan saralla.

Uusi palvelukonsepti pk-yrityksille muotoiltiin ja testattiin Marshin nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden antaman sisällön ja palautteen perusteella. Palvelukonsepti osoittautui tarpeelliseksi ja kiinnostavaksi kohderyhmän mielestä myös laajemmassa testausvaiheessa,  ja Booming sai kiittävää palautetta sekä Marshilta että kohderyhmältä prosessin eri vaiheista. Palvelumuotoilu oli uusi prosessi Marshille ja uraauurtavaa työtä ylipäätään vakuutusalalla.

”Arvostamme kumppaneissamme luotettavuutta, proaktiivisuutta,
loistavia ideoita ja hyviä tyyppejä, joilla on draivia.
Nämä kaikki kriteerit toteutuvat myös Boomingin kohdalla.”


TUOMO KEMPPAINEN
TOIMITUSJOHTAJA
MARSH FINLAND OY

Ota yhteyttä.