Merus Power

Kansainvälinen kasvuyritys valmiina globaalien energiamarkkinoiden valloitukseen

Cleantech-yhtiö Merus Power suuntaa kansainvälisille markkinoille kirkkaan strategian, vahvan brändin ja tehokkaiden markkinointityökalujen voimin.

Strateginen suunnittelu ja markkinointiviestintä

Vahvempi brändi, strategian kirkastaminen ja vaikuttavat markkinointityökalut vauhdittavat yrityksen kasvua globaaleilla cleantech-markkinoilla.

  • Kilpailuedun kehittäminen
  • Brändin kehitys
  • Verkkosivuston suunnittelu
  • Myyntimateriaalien tuotanto

Saavutetut tulokset

200% Lisää liikennettä

Uudistetun sivuston liikenne kasvoi kolminkertaiseksi.

Myyntifunnelin kehittäminen

Innovatiivinen työkalu ja laadukas sisältö toivat merkittävästi lisää liidejä.

Strategian kirkastaminen

Strategian uudelleenmuotoilun myötä yritys on valmiina globaaliin kilpailuun.

Markkinoinnin kokonaisvaltainen uudistaminen

Kansainvälisille markkinoille kehitetyt markkinointityökalut auttavat yritystä kasvun luomisessa.

Kasvuyritys vailla ketterää markkinointikumppania

Merus Power on vuonna 2008 perustettu cleantech-kasvuyritys, jonka energiavarastojärjestelmät ja sähkön laatua parantavat ratkaisut säästävät energiaa, lisäävät uusiutuvan energian käyttöä sekä parantavat prosessien tuottavuutta.

Merus Power on suunnannut alusta alkaen globaaleille markkinoille. Kansainvälisen liiketoiminnan tuomat aikataulupaineet edellyttivät ketterää kumppania, joka sopeutuisi ja joustaisi nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Yritys myös etsi kumppania, joka pystyisi haastamaan vallitsevat toimintatavat, tuomaan strategista ajattelua projekteihin ja ylittämään asiakkaan odotukset luovilla ratkaisuillaan. Boomingin tarjoama ja asenne vastasivat Merus Powerin asettamiin vaatimuksiin ja yhteistyö on jatkunut menestyksekkäästi jo useamman vuoden ajan.

Ratkaisu

Merus Powerin strategisena ja taktisena markkinointikumppanina Booming on auttanut yritystä kirkastamaan strategiaa, vahvistamaan brändiä ja hiomaan markkinointityökalut kuntoon nopeaa kansainvälistä kasvua ja globaalia kilpailua ajatellen. Booming on rakentanut Merus Powerille vaikuttavat yritysviestinnän työkalut, luonut tuotemarkkinointia varten visuaalisesti raikkaan ja erottuvan linjan sekä vastannut nettisivujen kokonaisvaltaisesta uudistamisesta.

Uusiutuvan energian markkinoiden laajentuessa yrityksen strateginen painopiste on siirtymässä raskaan teollisuuden käyttämistä sähkönlaaturatkaisuista pienempien yritysten ja yksikköjen hyödyntämiin energiavarastojärjestelmiin, jossa Merus Power on Suomen markkinajohtaja ja varteenotettava haastaja myös kansainvälisesti tarkasteltuna. Booming on auttanut Merus Poweria tämän muutoksen tunnistamisessa, strategian uudelleenmuotoilussa ja siitä viestimisessä.

Kolminkertainen liikenne sivustolle ja markkinointityökalut kuntoon

Verkkosivujen uudistuksen tavoitteena oli tuoda lisää laadukasta liikennettä ja liidejä tukemaan yrityksen kasvutavoitetta. Tavoitteessa onnistuttiin yli odotusten: liikenne kasvoi kolminkertaiseksi uudistuksen jälkeen. Myös laadukkaiden liidien määrä kasvoi merkittävästi Boomingin suunnitteleman innovatiivisen työkalun ja houkuttelevan sisällön avulla. Sivusto suunniteltiin niin, että se vastaa kasvuyrityksen muuttuviin tarpeisiin ja joustaa yrityksen kasvun ja muutosten mukana.

Vaikuttavat yritysviestinnän työkalut ovat saaneet hyvän vastaanoton yrityksen pääkohderyhmissä ja sidosryhmissä. Boomingin suunnitteleman selkeän ja erottuvan brändi-ilmeen myötä Merus Powerilla on nyt vahvempi brändi, jonka tunnettuus kansainvälisillä markkinoilla on parantunut.

”Meille on tärkeää, että markkinointikumppanimme ymmärtää tarpeemme ja tarjoaa odotuksemme ylittäviä ratkaisuja. Boomingin proaktiivinen ja huippuammattimainen tiimi toimii juuri näin ja tuo siten lisäarvoa liiketoimintaamme.”

 

Kari Tuomala,
toimitusjohtaja,
Merus Power Oy

Ota yhteyttä.