Nysse – Tampereen Seudun Joukkoliikenne

Nyssen uudistettu brändi viitoittaa tietä tulevaisuuden joukkoliikenteelle

Kohderyhmän osallistaminen ja käytettävyys brändin lähtökohtana kun Nysse saapui digiaikakaudelle.

Brändiuudistus tukemaan liiketoiminnan muutosta

Joukkoliikenteen monimuotoistuminen, palvelujen digitalisoituminen ja tarve johtaa yhtenäistä palvelukokemusta brändin avulla olivat muutostekijät Tampereen seudun joukkoliikenteen brändiuudistuksen takana. Seutulaisten rakastama Nysse sai uuden brändistrategian ja visuaalisen ilmeen Boomingin käsittelyssä.

  • Brändistrategia
  • Ydinviestien suunnittelu
  • Visuaalinen identiteetti
  • Logosuunnittelu
  • Brändin jalkautus

Saavutetut tulokset

Kohderyhmän osallistaminen

Yli 3000 Tampereen seutulaista osallistui suunnittelutyöhön ja alustavia suunnitelmia testattiin kohderyhmällä.

Liiketoimintaa tukeva uudistus

Uusi brändi tukee uutta alustamaista liiketoiminta-ajattelua

Monitahoinen
yhteistyö

Booming huomioi joukkoliikenteen toimijoiden näkemykset ja kaupunkiympäristön kokonaisuutena.

Yhtenäinen
palvelulupaus

Nyssellä on nyt yhtenäinen palvelulupaus ja asiakaskokemus liikennevälineestä riippumatta.

Liiketoiminta muutosten edessä

Tampereen seudun joukkoliikenne oli suurien muutosten edessä liikennöintinsä pian aloittavan Tampereen Ratikan ja linjastomuutosten sekä palvelujen digitalisoitumisen myötä.

Brändiviestintä ei kuitenkaan ollut pysynyt perässä muutoksissa. Tampereen seudun joukkoliikenteen vanha brändi-ilme pohjautui vain yhteen liikennevälineeseen eikä siten kuvastanut nykyistäkään palvelukokonaisuutta. Brändiltä toivottiin parempaa toimivuutta digitaalisessa ympäristössä ja kykyä joustaa liiketoiminnan muutosten mukana.

MaaS-ajattelu osaksi brändistrategiaa

Boomingin luoman brändistrategian ja visuaalisen ilmeen taustalla on ajatus liikkumisen palveluista (mobility-as-a-service, MaaS): Liikkumisvälineiden sijaan modernia joukkoliikennettä tarkastellaan palvelukokonaisuutena, jossa eri liikennetoimijat ja tukipalvelut yhdistyvät digitaalisessa ympäristössä.

Tätä ajattelua tukemaan luotiin kattobrändi, Nysse, joka oli Tampereen seutulaisille nimenä tuttu jo entuudestaan. Suunnittelun periaatteina olivat helppokäyttöisyys ja monistettavuus. Käytettävyydessä korostui peruselementtien selkeys ja pelkistetty muotokieli. Brändin tulisi muovautua ja laajeta liiketoiminnan tarpeiden mukaan.

Alustamainen brändi tukee liiketoiminnan tavoitteita

Boomingin suunnittelutyön tuloksena Nyssellä on nyt kasvot, jotka kuvastavat sitä, että Nysse yhdistää monia eri palveluita ja liikkumismuotoja. Alustamainen ja monimuotoinen brändi toimii saumattomasti digitaalisessa palveluympäristössä ja mahdollistaa brändin laajentamisen sekä ilmeen ja materiaalien helpon monistamisen.

”Nysse näyttää nyt siltä, miltä pitääkin. Olemme todella tyytyväisiä Boomingin työn jälkeen ja voineet luottaa siihen, että asiat etenevät aikataulussa alusta loppuun.”

Hanne Tamminen,
viestintäsuunnittelija
Tampereen Kaupunki, Joukkoliikenne

Ota yhteyttä.