Pajala Yhtiöt

Kunniallisen rakentamisen edelläkävijälle vahva ja
erottuva brändi

Ketterillä ja kaikki sidosryhmät osallistavilla brändisprinteillä saavutettiin vahva pohja markkinoilla erottuvalle brändistrategialle ja visuaaliselle ilmeelle. Boomingin ja Pajala Yhtiöiden yhteistyö on jatkunut brändin rakennuksena ja jatkuvana kehittämisenä, sekä innovatiivisten ja myynnillisesti vaikuttavien kohde- ja työnantajamarkkinoinnin konseptien suunnitteluna.

Nopeasti kasvavan rakennusyhtiön brändi iskemään kipinää markkinassa

Pajala Yhtiöt Oy on vuonna 2019 perustettu kotimainen vakavarainen asuntorakentamiseen keskittynyt rakennus- ja kiinteistökehityskonserni, johon kuuluu emoyhtiö ja kolme tytäryhtiötä. Konsernin liikevaihto on kasvanut 10,7M eurosta 52M euroon vain kolmen yhteistyövuoden aikana Boomingin kanssa.

Yrityksen alkutaival oli saanut niin lentävän lähdön rakennusprojektien kanssa, ettei brändin rakennukseen, verkkosivuihin tai markkinointiin ollut ehditty juuri keskittyä. Yhteistyön alussa määriteltiin brändityön tavoitteiksi nousta asuntorakentamisen tunnetuimmaksi ja luottamusta herättävimmäksi brändiksi Suomessa sekä yrityksen rehellisten ja suoraselkäisten toimintatapojen esille tuominen.

  • Brändistrategia
  • Ydinviestien suunnittelu
  • Visuaalinen identiteetti
  • Logosuunnittelu
  • Brändin jalkautus
  • Brändin kehitys
  • Myyntimateriaalin tuotanto
  • Copywriting
  • Markkinointi ja kampanjasuunnittelu
  • UI/UX

Saavutetut tulokset

Ymmärrystä lisäävä osallistaminen

Pajalan brändityöhön osallistettiin yrityksen johdon ja brändityöryhmän lisäksi koko yrityksen henkilöstö, yhteistyökumppaneita sekä yrityksen loppuasiakkaita eli sijoittajia ja asunnon ostajia.

Liiketoimintaa tukeva uudistus

Pajalan brändiviestintästrategian kehityksen ja jalkautuksen myötä yrityksen myynti on kasvanut vahvasti selkeiden sekä etenkin kohderyhmien tarpeisiin ja arvoihin pohjautuvien Unique Sellin Propositionin (USP) ja Key Selling Pointtien (KSP) avulla. Myös brändin uskalias pääviesti upposi markkinaan ja sai sen jopa pohtimaan alan tilannetta.

Omistajuutta lisäävä prosessi

Osallistavan prosessin myötä yrityksen oma henkilöstö tunsi olleensa vahvasti mukana uuden brändin suunnittelussa ja osti sen täysin omakseen.

Strategiaa muotoilevat brändisprintit

Brändin kehitys perustui tiukasti fasilitoituihin brändisprintteihin, joiden pohjalta luotiin brändistrategia eli brändin viestintästrategia sisältäen brändin DNA:n määrittelyn, bränditarinan, brändin tavan puhua, sloganit, hissipuheen, hästägit sekä myyntiargumentit (KSP ja USP eri kohderyhmille), sekä brändin visuaalinen ilme sisältäen logon päivityksen, graafiset elementit, typografian ja fontit, värimaailman, pictogrammit sekä brändin kuvamaailman.

Brändin rakennus ja myynnillisesti vaikuttavan markkinoinnin prosessin kehitys

Haasteena erottautuminen kilpailussa markkinassa

Pajala Yhtiöiden liiketoimintamalli perustuu kokonaisten kerrostalojen rakentamiseen ja myymiseen. Kuinka vahvasti kilpaillulla alalla ja osittain jo tyydyttyneessä asuntomarkkinassa erotutaan markkinoinnillisesti, tehdään vaikuttavaa myyntiä ja luodaan asiakkaalle lisäarvoa?

Uudenlainen kohdemarkkinoinnin konsepti

Booming kehitti yhdessä Pajalan kanssa heidän liiketoimintastrategiaan ja visioonsa perustuvan aivan uudenlaisen ja vaikuttavan kohdemarkkinoinnin konseptin, jonka avulla asiakas on todistetusti saanut kohdemarkkinoinnistaan myynnillisesti parempia tuloksia aikaiseksi.

Konsepti perustuu hyvin suunniteltuun hybridi-/monikanavaiseen markkinointi- ja viestintäsuunnitelmaan, jossa hyödynnetään sekä modernia markkinointiteknologiaa että sisältö- ja kasvumarkkinoinnin parhaita käytäntöjä, perustaen toimenpiteet aina mitattaviin tuloksiin. Konseptilla inspiroidaan ja sitoutetaan asiakkaat myynnillisesti sekä luodaan samalla ajatusjohtajuutta alalla.

Tavoitetaan kohderyhmät siellä missä he ovat

Konseptin kaikki toimenpiteet ovat suunnitteltu sekä fyysisiksi- että digitaalisiksi kohtaamispisteiksi asiakkaiden kanssa. Hybridi-/monikanavakonseptin avulla tavoitetaan kohderyhmät siellä missä he ovat ja tuodaan kohteet asiakkaille innovatiivisilla, interaktiivisilla ja inspiroivilla tavoilla kuten: Mieleen painuvan luovan konseptin, kohteiden erottuvan brändäyksen, interaktiiviset (3D tai 360°) esittely, ja sitouttavan sisältömarkkinoinnin avulla.

 

Onnistuimme yhdessä luomaan vahvan ja positiivisesti erottuvan asuntorakentamisen brändin, joka herättää luottamusta ja tuo arvomme esiin. Uuden brändin ja myynnillisen markkinointiprosessi myötä meillä on todelliset mahdollisuudet nousta alan tunnetuimmaksi brändiksi ja arvostetuimmaksi toimijaksi.

Petri Kuutti,
Myynti- ja markkinointijohtaja
PAJALA YHTIÖT

Ota yhteyttä.