Pirkanmaan Jätehuolto

Jätehuollon edelläkävijälle tulevaisuuteen tähtäävä liiketoimintastrategia

Uudelleenmuotoiltu strategia auttaa Pirkanmaan jätehuoltoa tulevaisuuden muutosten hallinnassa ja asiakasohjauksessa.

 

Liiketoimintastrategian uudelleenmuotoilu ja jalkauttaminen

Uusi liiketoimintastrategia tukee Pirkanmaan jätehuoltoa toimintaympäristöstä kumpuavissa haasteissa ja auttaa niin henkilöstöä kuin hallitusta strategian toteuttamisessa.

  • Strategian muotoilu
  • Strategian jalkautus

Saavutetut tulokset

STRATEGIAN UUDELLEENMUOTOILU

Uusi strategia loi selkeät suuntaviivat yrityksen kehittämiselle.

HENKILÖSTÖN OSALLISTAMINEN

Koko henkilöstö osallistettiin strategian muotoiluun projektin aikana.

STRATEGIAN JALKAUTTAMINEN

Strategian visualisointi ja onnistunut sisäinen jalkautus huipensivat strategiatyön.

TOIMINTAA OHJAAVA MITTARISTO

Mittaristo on nyt tärkeä ohjaustyökalu päivittäisessä työssä.

Liiketoimintastrategia muutospaineiden puristuksessa

Pirkanmaan jätehuolto on 17 kunnan omistama yhtiö, joka tuottaa jätehuollon palveluita omistajakunnilleen. 80 henkeä työllistävällä yrityksellä on yli 400 000 asiakasta ja se vastaa koko jätehuollon arvoketjusta keräilystä kierrätykseen ja loppusijoitukseen. Yhteiskuntavastuullisena toimijana yritys tasapainottelee kierrätystavoitteiden ja ympäristötavoitteiden kanssa ja panostaa tulevaisuudessa erityisesti kiertotalouden mahdollisuuksien kehittämiseen.

Pirkanmaan jätehuolto toimii säännellyssä toimintaympäristössä, johon vaikuttavat kansallinen ja EU-lainsäädäntö. Yrityksessä nähtiin, että tulevaisuudessa ulkopuolelta tuleva ohjaus voimistuu entisestään, joten yrityksen liiketoimintastrategia vaatisi muutoksia. Pirkanmaan jätehuolto valitsi Boomingin strategiakumppanikseen suosituksen perusteella. Projektin tavoitteena oli muotoilla Pirkanmaan jätehuollon liiketoimintastrategia uudelleen ja jalkauttaa se sisäisesti. Tavoitteena oli myös rakentaa mittaristo, jolla pystytään seuraamaan uuden strategian toteumista päivittäisessä tekemisessä.

Ratkaisu

Booming aloitti strategiaprojektin hallitukselle ja johdolle suunnatuilla työpajoilla, joissa muotoiltiin strategiaprojektin tavoitteet tiiviin porukan voimin. Tavoiteasetannasta projekti eteni määrätietoisesti fasilitointityöpajojen kautta strategian muotoiluun, jalkauttamisen suunnitteluun ja mittariston periaatteiden laadintaan.

Puolen vuoden kuluttua projektin aloittamisesta strategia oli visualisoitu ja valmis, ja siitä alettiin viestiä henkilöstölle. Myös henkilöstö osallistettiin strategian muotoiluun prosessin aikana, mikä tehosti strategian jalkautusta ja strategiaviestin yhtenäistä ymmärrystä läpi koko organisaation.

Boomingin kanssa tehty uusi liiketoimintastrategia vastaa Pirkanmaan jätehuollon muuttuvan toimintaympäristön mukanaan tuomiin haasteisiin. Uusi strategia ohjaa etenkin hallituksen toimintaa ja auttaa sitä luomaan selkeät suuntaviivat yrityksen kehittämiselle. Strategian toteuttamiselle laadittu mittaristo on tärkeässä roolissa etenkin sisäisessä viestinnässä ja on myös tärkeä ohjaustyökalu työntekijälle päivittäisessä työssä.

Selkeä, jalkautettu liiketoimintastrategia

Pirkanmaan jätehuollolla on nyt tavoitteiltaan ja konseptiltaan selkeä strategia, joka on linkitetty hallituksesta aina rivityöntekijään asti. Näin jokainen voi kokea tekevänsä töitä strategian toteutumiseksi. Yritykselle projektista koitunut lisäarvo on se, että se pystyy tuottamaan parempia palveluja loppuasiakkailleen. Myös asiakkuuden rooli on kirkastunut.

– Pystymme nyt paremmin viestimään palvelutoimintamme merkityksestä asiakkaalle. Kävimme liiketoimintaa laajasti läpi laidasta laitaan ja teimme uusia oivalluksia asiakasohjauksesta ja -viestinnästä sekä brändistämme. Koen, että tämä on suurin hyöty, minkä olemme saaneet strategiaprosessista. Myös johtoryhmältä projektista saatu palaute on ollut hyvää, Pirkanmaan jätehuollon toimitusjohtaja Harri Kallio kertoo.

Boomingin toteuttaman strategiaprojektin myötä yrityksessä on käynnistynyt asiakkuuksien segmentointi ja palvelumuotoilu, jossa asiakas otetaan mukaan suunnittelemaan, minkälaisia eri jätehuollon palveluja eri asiakkuuksille voitaisiin tarjota. Tehty työ auttaa Pirkanmaan jatkossakin vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.

”Booming on meille loistava strategiakumppani. Uusi, selkeä strategia on nyt linkitetty hallituksesta alkaen kaikkiin työntekijöihin ja voimme konkreettisesti seurata sen toteutumista.”

 

Harri Kallio,
toimitusjohtaja,
Pirkanmaan jätehuolto Oy

Ota yhteyttä.